Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Ogłoszenia bieżące

Ogłoszenie.

Przypominamy Rodzicom że do dnia 15 października 2019 r. można ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Szczegóły na tablicy informacyjnej. Rodzice wybierają wariant ubezpieczenia i wpłacają należną kwotę na konto wybranego przez Radę Rodziców towarzystwa ubezpieczeniowego. 

 

Ogłoszenie- stawka żywieniowa