Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Kontakt

Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

ul. Paderewskiego 24, 33-100 Tarnów
telefon: 14-636-05-00
e-mail: dyrpp19@umt.tarnow.pl

 

Dyrektor: mgr Anna Stachura