Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Kadra przedszkola

Imię i nazwisko Wykształcenie Stopień awansu zawodowego

Anna Stachura

Dyrektor

mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej

wychowanie przedszkolne

studia podyplomowe: zarządzanie i marketing; diagnoza i terapia pedagogiczna

 

 nauczyciel dyplomowany
 

Romana Gawlik                                             Społeczny

Zastępca Dyrektora

 

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna

 

 nauczyciel dyplomowany
Aneta Kołodziej  

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej , logopedii

 

 nauczyciel mianowany
 

Ewa Bielaszka

 

wychowanie przedszkolne

 

 

nauczyciel dyplomowany

 

Anna Prażuch

 

            mgr geografii

studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

kurs kwalifikacyjny: pedagogika zdrowia

 

Maria Hascakova

 

mgr teologii

                nauczyciel mianowany
Anna Homa  

mgr edukacji  wczesnoszkolnej i przedszkolnej

studia podyplomowe: diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna

 

 nauczyciel dyplomowany
Renata Skruch  

mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią szkolną

studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna

 

 nauczyciel dyplomowany
 

Anna Maciejowska

 

wychowanie przedszkolne

 nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Sala  

mgr edukacji  wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 kurs kwalifikacyjny: zarządzanie w oświacie

 

 nauczyciel dyplomowany
Ewelina Łabędź  

mgr filologii polskiej

studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z metodyką języka angielskiego

 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

nauczyciel kontraktowy
Krystyna Litwora  

mgr prawa

studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna ,

kurs kwalifikacyjny: tyflopedagogika

SN- przygotowanie do zawodu nauczyciela przedszkola

 

 nauczyciel dyplomowany
Agata Kołodziej  

mgr zintegrowanej edukacji                      wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

kurs kwalifikacyjny : organizacja i zarządzanie w oświacie

 

 nauczyciel dyplomowany
 

  Marta Chwał

 

  mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

studia podyplomowe: zarządzanie i marketing; diagnoza i terapia pedagogiczna

 

 nauczyciel dyplomowany