Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości „Dnia Rodziny” . Szczególne słowa uznania kierujemy do Rady Rodziców PP 19 za ogromny wkład w przegotowanie imprezy.  Rodzicom którzy aktywnie włączyli się w atrakcje na ogrodzie: puszczanie baniek mydlanych, prowadzenie konkurencji sportowych, skoki na trampolinach, malowanie twarzy, wykonywanie fotografii rodzinnych.  Dziękujemy za organizację smakołyków na poczęstunki. Za Państwa  bezinteresowną pomoc, życzliwość , poświęcony czas, ogromny wkład w życie przedszkola- Dziękujemy!