Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Programy dydaktyczne

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 19 w Tarnowie dopuszcza do realizacji w roku szkolnym 2018-2019 pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 19 w Tarnowie

z dnia 30 sierpnia  2018

w sprawie dopuszczenia zestawu programów do realizacji w roku szkolnym 2018/2019r

Działając na podstawie art. 22a. ust. 1 oraz ust 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty     ( Dz. U. z 2018 r. poz.1457.) uchwala się co następuje:

1. Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 19 w Tarnowie dopuszcza do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania:

  • Program Edukacji Przedszkolnej „Wokół przedszkola” –autorzy: J. Lendzion, W. Żaba – Żabińska. Wydawnictwo MAC 2018. ISBN 978-83-8104-410-9.
  • Program Edukacji Przedszkolnej „Rozwój-Wychowanie-Edukacja” autorzy: A. Stalmach-Tkacz, K. Mucha. Wydawnictwo Nowa Era 2018; ISBN 978-83-267-3353-6
  • W zakresie nauczania języka nowożytnego „Program nauczania języka angielskiego” autorstwa: M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska. Wydawnictwo: Macmillan education.
  • W zakresie gimnastyki korekcyjnej program autorstwa Katarzyny Malinowskiej.
  • „Program nauczania religii rzymsko – katolickiej w przedszkolu” Wydawnictwo Jedność AZ – 01- 04/3 – 0 oraz AZ – 03 – 04/3 – 1

2. Dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania wymienione w § 1 stanowią przedszkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2018/2019.

3. W roku szkolnym 2018/2019 będzie realizowany projekt edukacyjny „ Przedszkole miejscem odkrywania zainteresowań i uzdolnień” autorstwa Anny Stachura.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r

 

Załącznik nr 2 do

Uchwały RP w sprawie w sprawie opinii

na temat programów nauczania

do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Przedszkolny zestaw programów dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

  1. Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 19 w Tarnowie dopuszcza do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego:
  • W grupach  wiekowych: I, II, III, V –  Program Edukacji Przedszkolnej „Wokół przedszkola” 2018–autorzy: J. Lendzion, W. Żaba – Żabińska wydawnictwo MAC.
  • Grupa IV – program wychowania przedszkolnego Rozwój- Wychowanie- Edukacja wydawnictwo Nowa Era ISBN978-83-267-3353-6 autorzy: A. Stalmach-Tkacz, K. Mucha
  • W zakresie nauczania języka nowożytnego –  „Program nauczania języka angielskiego” autorstwa: M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska.
  • W zakresie gimnastyki korekcyjnej program autorski pani Katarzyny Malinowskiej – Korekta w przedszkolu 2018.

Zarządzenie – projekt