Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Programy dydaktyczne

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 19 w Tarnowie dopuszcza do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego:

  • Program „Wokół przedszkola”realizowany w grupach I, II, III, V.  Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego; autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej Grupa MAC S.A. 2018
  • „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu”, autor Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska, Wydawnictwo: Macmillan education.
  • „Program nauczania religii rzymsko – katolickiej w przedszkolu” Wydawnictwo Jedność AZ – 01- 04/3 – 0 oraz AZ – 03 – 04/3 – 1
  • „Program wychowawczy i profilaktyczny” opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 19 w Tarnowie : Agatę Kołodziej i Annę Maciejowską. Program wychowawczy i profilaktyki Przedszkola Publicznego nr 19 w Tarnowie