Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Galeria zdjęciowa

Spotkanie z Panią Dietetyk

W Szkole Podstawowej nr 24 – gr IV, V

Na koncercie w Szkole Muzycznej – gr III, IV, V

Plastyczny konkurs logopedyczny

WŁĄCZAMY SIĘ SERCEM – 2 akcje charytatywne

Starsze wpisy