Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Zajęcia dodatkowe

W naszej ofercie dzieci korzystają z następujących bezpłatnych zajęć :

  • Terapia logopedyczna
  • Tyflopedagogika
  • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców
  • Terapia psychologiczno- pedagogiczna
  • Zajęcia artystyczne: muzyka, plastyka
  • Taniec i rytmika
  • Kółko szachowe
  • Gimnastyka korekcyjna

 

  • Katecheza – zajęcia realizowane w ramach  podstawy programowej
  • Język angielski — zajęcia realizowane w ramach  podstawy programowej