Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Zajęcia dodatkowe

W naszej ofercie dzieci korzystają z następujących bezpłatnych zajęć :

 • Terapia logopedyczna
 • Tyflopedagogika
 • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców
 • Terapia psychologiczno- pedagogiczna
 • Zajęcia artystyczne-  plastyka
 • Taniec i rytmika
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia  szachowe
 • Gimnastyka korekcyjna

W ramach realizacji podstawy programowej w przedszkolu prowadzona jest

 • Katecheza
 • Język angielski