Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Ogłoszenie dotyczące zapisów

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) w terminie od 19 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 9 marca 2018 r. i trwać będzie do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00 

Poniżej załączmy linki dotyczące informacji odnośnie   zapisów do przedszkola na rok szkolny 2018/2019. informator___nab_r_do_pp_2018_2019