OGŁOSZENIE- wakacje

dodano: 1 lutego 2019

Przypominamy Rodzicom – ( o czym informowano już na pierwszym zebraniu dla rodziców (06.09.2018r)., że planujemy objąć dzieci obydwojga rodziców pracujących opieką wakacyjną w miesiącu lipcu 2019r.

Zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego przedszkola nie będą już prowadzić tzw. „dyżurów wakacyjnych”. Prosimy zatem rodziców o planowanie urlopów w zakładach pracy uwzględniających konieczność zapewnienia opieki dzieciom w miesiącu sierpniu 2019r.

Zapisy na miesiąc lipiec będą prowadzone u nauczycieli grup do 28 lutego 2019r. ( prosimy o pisemne potwierdzanie zgłoszenia ).

Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać u nauczycieli grup lub w kancelarii przedszkola.

 

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.)